Odvádzanie kondenzátu

V technologickom systéme výroby a úpravy stlačeného vzduchu dochádza vo všetkých zariadeniach k látkovej premene vodných par na vodu, ktorá sa zlučuje s pevnými nečistotami a olejom a vytvára emulziu nazývanú kondenzát. Kondenzát je potrebné odpúšťať zo všetkých filtrov, nádob, sušičiek a pod., čo sa dá realizovať pomocou niekoľkých technických riešení s rôznymi výhodami v rôznych cenových reláciách.